Voorwaarden

1  Reservering

Men kan telefonisch of per e-mail reserveren. De reservering wordt steeds door ons bevestigd.

2  Annulatie

Bij aanhoudend slecht weer is gratis annulatie mogelijk tot 2 uur voor levering van springkastelen.

Bij alle andere annulaties zal aan de huurder 50 euro aangerekend worden.

3  Betaling

 Contante betaling bij levering.

4  Levering

De springkastelen en tenten worden steeds door ons geleverd, opgezet, terugagebrroken en afgehaald. Het tijdstip van levering/afhaling is af te spreken. Binnen een straal van 15 km rond Leuven leveren wij gratis. De kilometers worden berekend aan de hand van de routebeschrijving van Googla Maps van de snelse weg. Indien de afstand groter is dan 15 km, dan wordt er 0.40eur per km gerekend.
Voorbeeld: afstand bedraagt 35 km: 35km – 15km = 20km x 0.40 x 4 (2x heen en terug) = 32eur.

Andere materialen (tafels, stoelen, skydancer…) kunnen door de klant zelf worden afgehaald of Sprigfun kan dit leveren tegen een kilometervergoeding van 0.40eur per km.

5  Ondergrond

Een springkasteel moet steeds op een zachte vlakke ondergrond (gras) geplaatst worden. Indien dit onmogelijk is, gelieve dit bij reservatie te vermelden zodat wij het nodige materiaal kunnen voorzien. Zo niet kan altijd geweigerd worden het springkasteel op te stellen. Het kasteel mag in geen geval geplaatst worden op steenslag, op oneffen terrein, of op plaatsen waar puntige voorwerpen voorkomen. Als op vraag van de huurder het kasteel op een harde ondergrond (klinkers) dient geplaatst te worden kan het niet verankerd worden en zijn wij niet verantwoordelijke voor de eventuele schade die daaruit volgt.

6      Plaatsing

Voor plaatsing hebben wij een vlakke doorgang nodig van minimaal 1 meter breedte. Het springkasteel moet verankerd kunnen worden en mag na opstelling niet meer verplaatst worden, zoniet zal de huurder volledig aansprakelijk zijn voor eventuele schade die hieruit voort komt. De motor mag niet afgedekt worden en de luchttoevoer moet gestrekt blijven. Gelieve een meter vrije ruimte rondom het springkasteel te voorzien.

7          Elecktriciteit

De huurder voorziet een verlengkabel met aarding (230V – 16A) tot aan de achterkant van het springkasteel.

8          Veiligheid

Het kasteel mag enkel betreden worden onder toezicht van minstens één volwassene. Het is verboden om op de muren te klimmen, hangen en naar beneden te trekken. Het is verboden om te eten, drinken, huisdieren, speelgoed, scherpe voorwerpen,… op het kasteel te brengen. Het kasteel mag niet met schoenen betreden worden. Springkastelen zijn gemaakt voor kinderen en niet voor volwassenen. Men dient erop toe te zien dat de kinderen niet achter het kasteel aan de ventilator komen en het kasteel aflaten.

9          Wat Bij Regen/Storm?

Het springkasteel moet gans de huurperiode opgeblazen blijven (dus ook bij regen). Enkel bij hevige rukwinden moet het kasteel afgelaten en dubbelgevouwen worden zodat het water niet in het kasteel kan lopen. Koppel ook de motor en elektriciteitsleidingen af en leg deze op een droge plaats. Na de storm dient het kasteel zo snel mogelijk terug opgeblazen te worden zodat het terug kan drogen.

De tenten mogen nooit onbemand zijn en de pop-up tenten moeten neergelaten worden bij ernstige rukwinden of storm.

10          Schade En/Of Defect

Bij defect of schade tijdens de huurperiode dient u ons onmiddellijk te verwittigen op het nummer 0476/47.66.56 of 0475/22.38.67

11          Verantwoordelijkheid

De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de volledige huurperiode en zal permanent toezien op de goede werking. Bij eventuele schade, al dan niet opzettelijk, zal deze worden verhaald op de huurder. De springkastelen blijven ten allen tijde eigendom van de verhuurder.

12          Aansprakelijkheid

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, van welke aard ook, tijdens de verhuurperiode. Evenmin kan de verhuurder aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel ontstaan tijdens levering, plaatsing, gebruik of afbouw.

13          Diefstal

De huurder doet het nodige om diefstallen te vermijden. Ieden mogelijk worden de gehuurde goederen achter slot en grendel geplaatst ‘nachts of op ieder ogenblik dat het materiaal onbeheerd wordt achtergelaten. Bij diefstal is de huurder steeds verantwoordelijk.

14          Aanvaarding

Bij plaatsing van de bestelling verklaart de huurder zich akkoord met alle bepalingen van deze voorwaarden